Uniwersytet Warszawski » Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki » Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki

Grupa Matematyki Przemysłowej

Grupa Matematyki Przemysłowej powstała z inicjatywy matematyków zainteresowanych współpracą z przemysłem. Działamy w ramach Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Naszym celem jest rozwój badań naukowych w zakresie przemysłowych zastosowań matematyki i kształcenia matematyków przygotowanych do pracy w przemyśle, a także wykorzystywanie osiągnięć matematycznych w praktyce życia gospodarczego. Ważną częścią naszej misji jest tworzenie warunków do współdziałania matematyków z praktykami.

Jak firma może skorzystać na współpracy z matematykami?

Matematyka jest postrzegana jako dziedzina odległa od zastosowań przemysłowych. To jest powierzchowna obserwacja wynikająca z faktu, że w gotowym produkcie trudno rozpoznać udział jaki miała matematyka w tworzeniu produktu i organizacji procesu produkcyjnego. W raporcie OECD zauważono jednak, że matematyka jest technologią, której znaczenie gospodarcze jest realne a wiele firm – zarówno starych jak nowych – osiągnęło swoją technologiczną przewagę dzięki rozumnemu wykorzystaniu matematyki.

Wiadomo, że większość procesów produkcyjnych wymaga optymalizacji i sterowania, co zwykle oznacza wykorzystanie wiedzy matematycznej. Tworzenie nowych produktów wiąże się z wyborem optymalnych rozwiązań między przeciwstawnymi potrzebami (trwałość i koszt, niezawodność i szybkość działania, oraz wiele podobnych). Znalezienie dobrze wyważonej równowagi między tymi przeciwstawnymi wymaganiami można osiągnąć znacznie taniej i łatwiej używając metod matematycznych zamiast klasycznych technik bazujących na doświadczeniu inżynierskim.

Współpraca z nami może przynieść firmie wymierne korzyści. Jesteśmy otwarci na bardzo różne formy tej współpracy poczynając od kontaktów niesformalizowanych (projekty magisterskie), przez konsultacje do realizacji pełnych zleceń ze strony przemysłu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i listą referencji.

Logo grupy opracowane na podstawie klipartu public domain autorstwa ovideva z openclipart.org. Używamy też ikon opracowanych przez warszawiankę.