Uniwersytet Warszawski » Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki » Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki » Grupa Matematyki Przemysłowej

Projekty i osiągnięcia

Pracownicy Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW byli lub są zaangażowani w realizację różnorodnych projektów z zakresu szeroko rozumianej matematyki przemysłowej.

Projekty (wybór)

Opis Partnerzy Kierujący projektem na UW
deteH: opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru Instytut Tele- i Radiotechniczny, PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska Piotr Kowalczyk
Sterowanie procesami różnicowania się komórek macierzystych Wydział Hematologii, Onkologii i Reumatologii na Uniwersytecie w Heidelbergu, German Cancer Research Center Piotr Gwiazda
Optymalna alokacja środków rezerw dewizowych Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski Andrzej Palczewski
Wycena finansowych instrumentów pochodnych Ernst&Young Jacek Jakubowski
Prognozowanie przychodów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i analiza wpływu stosowanych opłat na wielkość przychodów GPW Andrzej Palczewski
Analiza badań ankietowych klientów na temat satysfakcji z oferowanych usług Bank Pekao SA Tomasz Nowicki
Logo grupy opracowane na podstawie klipartu public domain autorstwa ovideva z openclipart.org. Używamy też ikon opracowanych przez warszawiankę.