Uniwersytet Warszawski » Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki » Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki » Grupa Matematyki Przemysłowej

Seminarium monograficzne Matematyka przemysłowa

Celem rocznego seminarium monograficznego Matematyka przemysłowa (USOS: 1000-1S11MP) jest oswojenie studentów z praktycznym rozwiązywaniem problemów wywodzących się z zastosowań matematyki. Zwykle sprowadza się ono do dwóch kroków: zbudowania modelu matematycznego, a następnie jego analizy za pomocą dostępnych metod.

W ramach zajęć uczestnicy będą m.in. dzieleni na kilkuosobowe zespoły, z których każdy będzie realizować zlecony projekt z modelowania matematycznego problemu przemysłowego. Część zajęć zostanie poświęcona "case studies", omówionych w literaturze przedmiotu. Zajęcia będą również okazją do zapoznania się z interesującymi zagadnieniami matematycznymi.

Krótko mówiąc, odpowiemy sobie na pytanie:

Jak matematyka działa poza Wydziałem Matematyki?
I semestr
czyli jak robią to inni: przegląd przykładowych zadań modelowania matematycznego i ich rozwiązań.
II semestr
czyli jak my mamy to zrobić: projekt realizowany w grupie.

Poszukujemy polskich przedsiębiorstw, w których działalności pojawiły się problemy, które można rozwiązać za pomocą metod matematyki przemysłowej. Jest to doskonała okazja, by firma pozytywnie zaistniała w świadomości przyszłych pracowników i jednocześnie sposobność nawiązania bliższych kontaktów.

W idealnej sytuacji przedstawiciel firmy powinien przedstawić problem na początku semestru i udzielić odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić w trakcie pracy nad problemem.

Plan referatów

02.10.13 - - Spotkanie organizacyjne

Tematy prac warsztatowych z poprzednich edycji seminarium

r. akad. 2012/13

r. akad. 2011/12

Logo grupy opracowane na podstawie klipartu public domain autorstwa ovideva z openclipart.org. Używamy też ikon opracowanych przez warszawiankę.