Uniwersytet Warszawski » Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki » Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki » Grupa Matematyki Przemysłowej

Oferta współpracy

Członkowie naszej Grupy mają szeroką wiedzę w wielu działach matematyki mających praktyczne zastosowania: są wśród nas specjaliści zajmujący się mechaniką płynów i mechaniką konstrukcji, zastosowaniami matematyki w biologii, farmakologii i medycynie, zastosowaniami w finansach i ubezpieczeniach, statystyką. Członkowie naszej Grupy posiadają także rozległą wiedzę w zakresie analizy numerycznej i wykorzystania metod informatycznych. Nasze badania są na światowym poziomie, a stałe uczestnictwo w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych gwarantuje, że dysponujemy znajomością najnowszy osiągnięć badawczych i wiedzą o ich praktycznym wykorzystaniu.

Co oferujemy?

Jesteśmy otwarci na bardzo różne formy wspólpracy. W ramach działań typowych oferujemy:

Konsultacje
obejmujące bardzo szeroki zakres wykorzystania metod matematycznych w przemyśle. Jako przykład potrzeby takich konsultacji można wskazać firmy eksportowe, które w 2008 roku zawarły niezwykle ryzykowne kontrakty walutowe ponosząc następnie wielomilionowe straty (koszt konsultacji byłby kilkadziesiąt razy niższy od poniesionych strat).
Projekty studenckie i magisterskie
wykonywane bezpłatnie na rzecz firm w ramach projektów studenckich lub prac magisterskich. My oferujemy pracę naszych studentów oraz fachowy nadzór naszej kadry nad takimi projektami – koszt firmy to czas poświęcony na przedstawienie problemu oraz konsultacje w trakcie jego realizacji. Korzyści firmy to opracowana propozycja rozwiązania oraz potencjalny dobrze przygotowany pracownik mogący wdrożyć to rozwiązanie.
Małe projekty
adresowane głównie do Małych i Średnich Firm – kiedy używane metody lub komercyjne pakiety komputerowe nie są odpowiednie dla nowych lub udoskonalonych produktów pojawia się konieczność dokonania zmian, które nie będą posiągały znacznych kosztów. Typowy projekt tego typu ma koszt 12 osobo-miesięcy.
Średnie i duże projekty
obejmujące transfer nowej technologii lub stworzenie od podstaw nowego pakietu komputerowego. Koszt takiego projektu to conajmniej 3-6 osobo-lat.
Szkolenia i kursy
dla kadry przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi matematycznych i informatycznych w procesie produkcji.

Nasze atuty

Logo grupy opracowane na podstawie klipartu public domain autorstwa ovideva z openclipart.org. Używamy też ikon opracowanych przez warszawiankę.