Uniwersytet Warszawski » Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki » Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki » Grupa Matematyki Przemysłowej

Warsztaty matematyki przemysłowej

Staramy się aktywnie zmieniać charakter i intensywność współpracy matematyków ze zleceniodawcami. Dlatego rozpoczęliśmy serię warsztatów, tworzących platformę spotkań ludzi przemysłu, biznesu i nauki, a także studentów starszych lat kierunków ścisłych, zainteresowanych zastosowaniami matematyki.

Poszukujemy polskich przedsiębiorstw, w których działalności pojawiły się problemy, które można rozwiązać za pomocą metod matematyki przemysłowej. W idealnej sytuacji przedstawiciel firmy powinien przedstawić problem na początku warsztatów i udzielić odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić w trakcie pracy nad problemem.

Matematyczne Modelowanie Problemów Przemysłowych

Warszawa, marzec - maj 2011

Celem warsztatów ma być zapoznanie studentów starszych lat matematyki z metodami pracy typowymi dla matematyki przemysłowej. Ma się to odbyć poprzez umożliwienie studentom pracy nad pojawiającymi się w gospodarce i pracy przedsiębiorstw problemami, które można efektywnie rozwiązać za pomocą metod matematycznych. Warsztaty mają wzbogacić ofertę dydaktyczną dla studentów matematyki i przygotować ich uczestników do pracy w różnych gałęziach gospodarki.

Projekty omawiane na warsztatach:

EMS School on Industrial Mathematics

Będlewo, październik 2010

Szkoła odbyła się w dniach od 11 do 18 pazdziernika 2010r. w Ośrodku Konferencyjnym IM PAN w Będlewie. Szkoła była współorganizowana przez Centrum Zastosowań Matematyki oraz Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha (Instytut Matematyczny PAN), Centrum Metod Stochastycznych im. Hugo Steinhausa (Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej) oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Komitetu Matematyki PAN. Szkola była częścią aktywności Europejskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wykłady wygłoszone w trakcie Szkoły:

Poza wykładami w trakcie Szkoły były zorganizowane warsztaty poświęcone rozwiązywaniu praktycznych problemów przemysłowych. Problemy te zostały przedstawione na poczatku Szkoły. Następnie uczestnicy, podzieleni na zespoły, pracowali nad rozwiązaniem przedstawionych problemów. Wyniki ich pracy, tj. opisy rozwiązanych problemów, znajdują się w poniższych raportach:

Logo grupy opracowane na podstawie klipartu public domain autorstwa ovideva z openclipart.org. Używamy też ikon opracowanych przez warszawiankę.